آموزش هوشمند سازی ساختمان تقویم برگزاری آموزش هوشمند سازی ساختمان آموزش هوشمند سازی ساختمان
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه1403/04/169:30 الی 12:30
 • شنبه1403/04/309:30 الی 12:30
آموزش نصب کولر گازی تقویم برگزاری آموزش نصب کولر گازی آموزش نصب کولر گازی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه10 الی 121403/04/02
 • شنبه16 الی 181403/04/02
 • شنبه12 الی 141403/04/16
 • شنبه16 الی 181403/04/16
آموزش نصب پکیج دیواری تقویم برگزاری آموزش نصب پکیج دیواری آموزش نصب پکیج دیواری
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه12 الی 141403/04/02
 • شنبه18 الی 201403/04/09
 • شنبه10 الی 121403/04/16
آموزش مکانیک خودرو تقویم برگزاری آموزش مکانیک خودرو آموزش مکانیک خودرو
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه / درجه 19:30 الی 121403/04/02
 • شنبه / درجه 215:30 الی 181403/04/02
 • شنبه / درجه 29:30 الی 121403/04/09
 • شنبه / درجه 118 الی 201403/04/09
 • شنبه / درجه 113 الی 15:301403/04/16
 • شنبه / درجه 115:30 الی 181403/04/16
 • شنبه / درجه 215:30 الی 181403/04/16
 • شنبه / درجه 218 الی 201403/04/16
 • شنبه / درجه 213 الی 15:301403/04/23
آموزش مالتی پلکس خودرو تقویم برگزاری آموزش مالتی پلکس خودرو آموزش مالتی پلکس خودرو
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه15:30 الی 181403/04/02
 • شنبه13 الی 15:301403/04/09
 • شنبه9:30 الی 121403/04/16
 • شنبه13 الی 15:301403/04/23
آموزش گیربکس دستی تقویم برگزاری آموزش گیربکس دستی آموزش گیربکس دستی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه13 الی 15:301403/04/09
 • شنبه15:30 الی 181403/04/23
آموزش گیربکس اتوماتیک تقویم برگزاری آموزش گیربکس اتوماتیک آموزش گیربکس اتوماتیک
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه13 الی 15:301403/04/02
 • شنبه15:30 الی 181403/04/02
 • شنبه9:30 الی 121403/04/16
آموزش گوهر شناسی تقویم برگزاری آموزش گوهر شناسی آموزش گوهر شناسی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه9:30 الی 121403/04/09
 • شنبه13 الی 15:301403/04/30
آموزش فروشندگی طلا و جواهر تقویم برگزاری آموزش فروشندگی طلا و جواهر آموزش فروشندگی طلا و جواهر
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه10:30 الی 121403/04/02
 • شنبه10:30 الی 121403/04/16
 • پنج شنبه10:30 الی 131403/04/21
 • جمعه10:30 الی 131403/04/22
آموزش طلا سازی و جواهر سازی تقویم برگزاری آموزش طلا سازی و جواهر سازی آموزش طلا سازی و جواهر سازی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه12 الی 151403/04/09
آموزش طراحی طلا و جواهر تقویم برگزاری آموزش طراحی طلا و جواهر آموزش طراحی طلا و جواهر
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه16 الی 181403/04/09
آموزش طراحی تابلو برق صنعتی تقویم برگزاری آموزش طراحی تابلو برق صنعتی آموزش طراحی تابلو برق صنعتی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه / روز های زوج15:30 الی 181403/04/09
 • شنبه / روز های زوج15:30 الی 181403/04/23
آموزش سیم پیچی موتور تقویم برگزاری آموزش سیم پیچی موتور آموزش سیم پیچی موتور
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه / هرروز13 الی 15:301403/04/09
آموزش سوپاپ تراشی تقویم برگزاری آموزش سوپاپ تراشی آموزش سوپاپ تراشی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه9:30 الی 121403/04/09
 • شنبه9:30 الی 121403/04/16
 • شنبه9:30 الی 121403/04/23
آموزش جوشکاری برق (SMAW) تقویم برگزاری آموزش جوشکاری برق (SMAW) آموزش جوشکاری برق (SMAW)
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه9:30 الی 121403/04/16
آموزش جوشکاری آرگون (TIG) تقویم برگزاری آموزش جوشکاری آرگون (TIG) آموزش جوشکاری آرگون (TIG)
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه15:30 الی 181403/04/16
آموزش جوشکاری CO2 (جوشکاری MAG,MIG) تقویم برگزاری آموزش جوشکاری CO2 (جوشکاری MAG,MIG) آموزش جوشکاری CO2 (جوشکاری MAG,MIG)
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه13 الی 15:301403/04/16
آموزش جلوبندی سازی خودرو تقویم برگزاری آموزش جلوبندی سازی خودرو آموزش جلوبندی سازی خودرو
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه15:30 الی 181403/04/02
آموزش تنظیم موتور خودرو تقویم برگزاری آموزش تنظیم موتور خودرو آموزش تنظیم موتور خودرو
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه13 الی 15:301403/04/02
 • شنبه9:30 الی 121403/04/09
 • شنبه18 الی 201403/04/09
 • شنبه13 الی 15:301403/04/16
 • شنبه15:30 الی 181403/04/23
آموزش تعمیرات یخچال صنعتی تقویم برگزاری آموزش تعمیرات یخچال صنعتی آموزش تعمیرات یخچال صنعتی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه13 الی 15:301403/04/16
آموزش تعمیرات یخچال تقویم برگزاری آموزش تعمیرات یخچال آموزش تعمیرات یخچال
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه9:30 الی 121403/04/02
 • شنبه15:30 الی 181403/04/09
 • شنبه18 الی 201403/04/16
 • شنبه15:30 الی 181403/04/23
آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل تقویم برگزاری آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه9:30 الی 121403/04/02
 • شنبه15:30 الی 181403/04/16
 • شنبه13 الی 15:301403/04/30
آموزش تعمیرات موبایل تقویم برگزاری آموزش تعمیرات موبایل آموزش تعمیرات موبایل
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه9:30 الی 121403/04/02
 • شنبه15:30 الی 181403/04/16
 • شنبه13 الی 15:301403/04/30
آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی تقویم برگزاری آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه13 الی 15:301403/04/02
 • شنبه18 الی 201403/04/02
 • شنبه9:30 الی 121403/04/16
 • شنبه13 الی 15:301403/04/23
آموزش تعمیرات ماشین ظرفشویی تقویم برگزاری آموزش تعمیرات ماشین ظرفشویی آموزش تعمیرات ماشین ظرفشویی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه13 الی 15:301403/04/09
 • شنبه18 الی 201403/04/09
 • شنبه9:30 الی 121403/04/23
آموزش تعمیرات کولر گازی تقویم برگزاری آموزش تعمیرات کولر گازی آموزش تعمیرات کولر گازی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه10 الی 121403/04/02
 • شنبه16 الی 181403/04/02
 • شنبه12 الی 141403/04/16
 • شنبه16 الی 181403/04/16
آموزش تعمیرات طلا و جواهر تقویم برگزاری آموزش تعمیرات طلا و جواهر آموزش تعمیرات طلا و جواهر
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه15 الی 181403/04/16
آموزش تعمیرات تبلت تقویم برگزاری آموزش تعمیرات تبلت آموزش تعمیرات تبلت
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه / هر روز13 الی 15:301403/04/02
آموزش تعمیرات پکیج دیواری تقویم برگزاری آموزش تعمیرات پکیج دیواری آموزش تعمیرات پکیج دیواری
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه12 الی 141403/04/02
 • شنبه18 الی 201403/04/09
 • شنبه10 الی 121403/04/16
آموزش تعمیرات ecu خودروهای خارجی تقویم برگزاری آموزش تعمیرات ecu خودروهای خارجی آموزش تعمیرات ecu خودروهای خارجی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه15:30 الی 181403/04/09
 • شنبه9:30 الی 121403/04/23
آموزش تعمیرات ecu خودرو تقویم برگزاری آموزش تعمیرات ecu خودرو آموزش تعمیرات ecu خودرو
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه15:30 الی 181403/04/09
 • شنبه9:30 الی 121403/04/23
آموزش تعمیر موتور هیوندا و کیا 4 و 6 سیلندر تقویم برگزاری آموزش تعمیر موتور هیوندا و کیا 4 و 6 سیلندر آموزش تعمیر موتور هیوندا و کیا 4 و 6 سیلندر
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه15:30 الی 181403/04/09
 • شنبه13 الی 15:301403/04/16
 • شنبه9:30 الی 121403/04/23
آموزش تعمیر موتور خودروهای چینی تقویم برگزاری آموزش تعمیر موتور خودروهای چینی آموزش تعمیر موتور خودروهای چینی
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه15:30 الی 181403/04/09
 • شنبه13 الی 15:301403/04/23
آموزش تعمیر موتور بنز و بی ام و BMW تقویم برگزاری آموزش تعمیر موتور بنز و بی ام و BMW آموزش تعمیر موتور بنز و بی ام و BMW
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه15:30 الی 181403/04/23
آموزش تعمیر آبگرمکن دیواری تقویم برگزاری آموزش تعمیر آبگرمکن دیواری آموزش تعمیر آبگرمکن دیواری
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه12 الی 141403/04/02
 • شنبه16 الی 181403/04/02
آموزش برق ساختمان تقویم برگزاری آموزش برق ساختمان آموزش برق ساختمان
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه / درجه 113 الی 15:301403/04/02
 • شنبه / درجه 113 الی 15:301403/04/09
 • شنبه / درجه 113 الی 15:301403/04/16
 • شنبه / درجه 113 الی 15:301403/04/30
 • روز های زوج / درجه 29:30 الی 121403/04/02
 • روز های زوج / درجه 215:30 الی 181403/04/09
 • روز های زوج / درجه 215:30 الی 181403/04/16
 • روز های زوج / درجه 29:30 الی 121403/04/30
آموزش برق خودرو تقویم برگزاری آموزش برق خودرو آموزش برق خودرو
 • روزساعتتاریخ
 • شنبه / درجه 218 الی 201403/04/02
 • شنبه / درجه 29:30 الی 121403/04/09
 • شنبه / درجه 213 الی 15:301403/04/09
 • شنبه / درجه 215:30 الی 181403/04/16