شرایط و قوانین آموزشگاه برق گستران

 1.  کارآموز موظف به رعایت کلیه ضوابط اجتماعی، اخلاق و شئون اسلامی را در محیط آموزشگاه می باشد.
 2. در صورت عدم رعایت مسائل ایمنی و توجه نکردن به قوانین ایمنی کارگاه توسط کارآموز، آموزشگاه هیچ مسولیتی در قبال جبران خسارت جانی و مالی به کارآموز نخواهد داشت.
 3. کارآموز موظف است در تمامی کلاسها حضور به موقع بهم رساند.
 4. کارآموز موظف است تکالیف درسی که از طرف مدرس آموزشگاه به او داده می شود را انجام داده و مطالب آموزشی تدریس شده را مطالعه و فراگیری نماید و از طرح مسائل بی محتوا و متوقف کننده برنامه اصلی کلاس پرهیز کند.
 5. کارآموز ملزم به پرداخت هزینه دوره قبل از شروع کلاس می باشد، در غیر این صورت از حضور وی در کلاس جلوگیری خواهد شد.
 6. در صورتی که کارآموز پس از ثبت نام انصراف دهد حداکثر تا 3 روز قبل شروع دوره فرصت دارد که به آموزشگاه مراجعه کند و 70 درصد از هزینه پرداختی را دریافت نماید در غیر این صورت پس از برگزاری اولین جلسه و انصراف کارآموز مبلغی به وی عودت نمیشود.
 7. در صورت غیبت غیر موجه و بدون اجازه بیشتر از 2 جلسه توسط کارآموز، که کارآموز بیشتر از 2 جلسه غیبت داشته باشد به منزله انصراف از دوره تلقی خواهد شد و مطابق بند 6 با وی برخورد خواهد شد. مگر در مواردی که با اطلاع رسانی قبلی به استاد غیبت کرده باشد که در این صورت میتواند در جلسات جبرانی شرکت نماید.
 8. دوره هایی که استاندارد آنها در فنی وحرفه ای تعریف نشده است امکان معرفی برای آزمون فنی وحرفه ای را ندارند.
 9. هزینه معرفی به آزمون سازمان فنی حرفه ای برای کارآموزان مبلغ 250/000 تومان می باشد.
 10. در صورت سهل انگاری توسط مهارت جویان و ایجاد خسارت به وسایل کارگاه آموزشی، تمام خسارت مالی می بایست توسط کار آموز جبران شود.
 11. آموزشگاه پس از اتمام دوره ملزم به پشتیبانی علمی و آموزشی کارآموزان می باشد..
 12. در زمان برگزاری دوره، آموزشگاه هیچ مسولیتی در قبال روابط غیر آموزشی از جمله روابط کاری، خرید و فروش بین کارآموزان، مدرسان و مسئولان نخواهد داشت.