12 نکته در مورد نوشتن قولنامه ماشین
اکتبر 8, 2023
آموزشگاه برق گستران

نوشتن قولنامه ماشین باید با آگاهی انجام شود و رعایت یک سری نکات در آن ضروری است تا از هر گونه سوءاستفاده حقوقی از آن پیشگیری شود.  به همین منظور برای آگاهی بخشی به شما عزیزان به 12 نکته درمورد نوشتن قولنامه دستی ماشین، شرایط و ترتیب متن، شرایط فسخ، بیعانه و مبایعه نامه اشاره کرده‌ایم تا در صورت نیاز بدون نگرانی و به صورت اصولی این کار را انجام دهید.

اگر به یادگیری تعمیر خودرو علاقمندید، پیشنهاد می‌کنیم در دوره آموزش مکانیک خودرو آموزشگاه برق گستران ثبت نام نمایید.

نکات مهم در نوشتن قولنامه ماشین

قولنامه خودرو در نمایشگاه و یا فقط بین طرفین معامله می‌تواند نوشته شود، اما به شما این پیشنهاد را نمی‌کنیم و بهتر است در دفترخانه اسناد رسمی انجام داده تا تمام موارد حقوقی آن رعایت شود. اگر به هر صورت تصمیم داشتید نوشتن قولنامه برای ماشین را به صورت دستی انجام دهید، به نکات زیر دقت فرمایید:

1- طرفین معامله باید به طور دقیق و کامل مشخص شده و اطلاعات صحیح خود مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس دقیق محل سکونت، شماره تماس را ذکر نمایند.

2- در صورتی که خریدار یا فروشنده با وکالت/ وصایت/ ولایت/ قیومیت باشد، باید در ابتدا تمام مدارک قانونی مبنی بر حقوقی بودن ادعای فرد و داشتن اجازه تصمیم گیری و امضا از طرف فرد فروشنده/ خریدار مشاهده و بررسی شود. سپس در صورت صحت ادعا، قسمت‌های مشخص شده در قرارداد برای وکیل/ وارث و … تکمیل گردد.

3- عنوان قولنامه مشخص باشد و از نوشتن قولنامه‌های مبهم خودداری شود.

اطلاعات کامل قولنامه ماشین

نوشتن قولنامه ماشین

4- موضوع مورد معامله با تمام اطلاعات دقیق مانند مشخصات کامل خودرو، وضعیت فنی دقیق آن به صراحت در قرارداد ذکر شود.

5- مبلغ توافق یافته بین دو طرف و همچنین نحوه‌ی پرداخت آن به صورت دقیق و با جزئیات پرداخت حتماً مشخص و نوشته شود.

6- نوشتن اطلاعات به صورت خوانا و مشخص باشد و از نوشتن کلمات نامشخص و مبهم پرهیز شود.

7- در صورت امکان ضمانت اجرا برای طرفین در نظر گرفته شود تا در شرایط عدم همکاری هر یک، شخص یا اشخاص خاطی به پرداخت خسارت ملزم شوند. به این مبلغ وجه التزام نیز گفته می‌شود.

8- در بند قولنامه شرایطی را به عنوان شروط قولنامه در نظر بگیرید تا در صورت عدم انجام تعهد یکی از طرفین، طرف دیگر حق فسخ و ابطال قولنامه را داشته باشد. به عنوان مثال در صورتی که خودرو نقص فنی داشته و فروشنده پنهان کاری کرده باشد، خریدار بتواند قولنامه را فسخ نماید.

حتماً بخوانید: مدارک و شرایط تعویض پلاک خودرو

9- حدأقل دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین با ذکر نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و کد ملی زیر قولنامه را به عنوان شهود امضا کنند.

10- تا زمانی که سند به صورت رسمی به خریدار انتقال پیدا نکرده است، از پرداخت تمام مبلغ مورد معامله به فروشنده خودداری شود.

11- در صورتی که قولنامه دستی در نمایشگاه یا در حضور یک واسط نوشته می‎‌شود، یک نسخه به نمایشگاه یا بنگاه سپرده شود، همچنین یک نسخه برای خریدار و نسخه دیگر برای فروشنده باشد. برای اطمینان بیشتر، توصیه می‌شود خریدار و فروشنده یک نسخه از قولنامه را نیز به فرد مورد اعتماد خود بسپارند.

12- نحوه هر گونه پرداختی باید به صورت دقیق نوشته شود. به عنوان مثال در صورت پرداخت چکی باید تعداد، تاریخ و مبلغ هر یک با جزئیات چک ذکر شود. همچنین شماره حساب یا شماره شبا به دقت نوشته شود.

پرداخت مبلغ قولنامه ماشین

روش نوشتن قولنامه دستی ماشین

نحوه نوشتن قولنامه ماشین به طرق مختلف انجام می‌شود اما در تمام متون مبایعه نامه، باید اطلاعات دقیق طرفین به شکلی خوانا و واضح نوشته شده باشند. در زیر به نمونه‌ای از قولنامه ماشین اشاره شده است. در هنگام معامله و برای نوشتن قولنامه دستی ماشین حتی با افراد نزدیک خود، هیچ یک از موارد ذکر شده را از متن قولنامه ماشین حذف نکنید، تا در آینده به مشکل و مسائل حقوقی برنخورید.

ماده 1- طرفین قرارداد

در بند اول مشخصات خریدار و فروشنده را وارد می کنیم که این مشخصات شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شماره شناسنامه و محل صدور آن، شغل ، آدرس محل سکونت و شماره تلفن است.

چنانچه که با شخص حقوقی معامله ای را انجام می دهید نام شرکت، شماره ثبت، کد اقتصادی، نشانی، شناسه ملی، کد پستی و نام صاحبان امضای مجاز یعنی کسانی که باید در آن شرکت قرار داد ها را امضا کننده تا آن قرار داد معتبر باشد را ذکر کنید. همچنین زمانی که یک شخص به نمایندگی از یک شخص حقیقی یا حقوقی در حال معامله با شماست مطمئن شوید که این شخص اختیار در انجام معامله را دارد و وکالت آن شرکت یا شخص بر عهده آن است.

در این بخش بایستی اطلاعات و مشخصات خریدار و فروشنده ماشین را به طور کامل وارد کنید.

– فروشنده/فروشندگان نام و نام خانوادگی …………………………… نام پدر ………………. به شماره شناسنامه …………………………… محل صدور ………………. شماره ملی …………………………… تاریخ تولد ………………. شغل …………………………… آدرس محل سکونت ……………………………………………………………………………………… کد پستی …………………………… شماره تماس…………………………… .

– خریدار/خریداران نام و نام خانوادگی …………………………… نام پدر ………………. به شماره شناسنامه …………………………… محل صدور ………………. شماره ملی …………………………… تاریخ تولد ………………. شغل …………………………… آدرس محل سکونت ……………………………………………………………………………………… کد پستی …………………………… شماره تماس …………………………… .

– با وکالت/ ولایت/ قیومیت/ وصایت نام و نام خانوادگی …………………………… نام پدر ………………. به شماره شناسنامه …………………………… محل صدور ………………. شماره ملی …………………………… تاریخ تولد ………………. شغل …………………………… آدرس محل سکونت ……………………………………………………………………………………… کد پستی …………………………… شماره تماس …………………………… به موجب …………………………… .

– شرکت …………………………… شماره ثبت …………………………… شناسه ملی …………………………… کد اقتصادی …………………………… آدرس محل سکونت ……………………………………………………………………………………… کد پستی …………………………… نام صاحب/ صاحبان امضا …………………………… نام و نام خانوادگی …………………………… نام پدر ………………. به شماره شناسنامه …………………………… محل صدور ………………. شماره ملی …………………………… تاریخ تولد ………………. شماره تماس ……………………………. .

اطلاعات خریدار فروشنده قولنامه ماشین

ماده 2- اطلاعات مورد معامله

در این بخش موضوع معامله را مشخص کنید برای مثال این شخص می خواهد ماشین شما را خریداری کنید و در قبال آن مبلغی را به شما می پردازد. همچنین در این بند باید مشخصات ماشین مانند، نوع خودرو، رنگ آن، مدل خودرو، سیستم آن، شماره شهربانی، شماره موتور، شماره شاسی و بدنه نیز باید در آن درج شود.

در این بخش لازم است مشخصات خودرو مورد معامله را به طور کامل وارد کنید. همچنین اگر مبلغی را پرداخت یا دریافت کرده اید را کاملا شفاف و دقیق بنویسید.

مورد معامله: نوع خودرو …………………………… سیستم …………………………… رنگ …………………………… مدل سال ………………. شماره شهربانی …………………………… شماره موتور …………………………… شماره شاسی …………………………… شماره بدنه …………………………… با قیمت کل معامله به مبلغ …………………………… ریال معامله می‌گردد که مبلغ …………………………… ریال به صورت …………………………… به عنوان بیعانه از طرف خریدار به فروشنده پرداخت شده است. باقیمانده مبلغ معامله به صورت …………………………… پس از انتقال قطعی سند اتومبیل تحویل داده خواهد شد.

ماده 3- مبلغ معامله

در این ماده قیمت را به صورت ریال در آن ذکر می کنند و همچنین اگر خریدار مبلغی را پرداخته نیز به صورت ریال در آن بیان شده و باقی مبلغ پس از انجام انتقال سند نیز به فروشنده باید پرداخت شود و این مبلغ نیز به صورت ریال است.

 1. در قسمت مبلغ باید اینکه چه مقدار از مبلغ به شکل نقدی و چه مقدار به عنوان چک پرداخت شود را ذکر کنید
 2. مشخصات تعداد چک و تاریخ آن باید در قولنامه ذکر شود.
 3. شماره حسابی که باید به آن مبلغ نقد واریز کنید را در قولنامه بنویسید.
 4. تاریخی که قصد دارید مبلغ را به صورت نقدی پرداخت کنید را در قولنامه ذکر کنید.

در این بخش زمان و شرایط تحویل و دریافت خودرو به طور کامل نوشته می شود. در این بخش اگر شروطی برای معامله خودرو دارید را به طور کامل ذکر کنید.

اسناد مربوط به خودرو شامل …………………………… تحویل خریدار و اسناد …………………………… تا بهای مورد معامله نزد فروشنده می‌باشد. کلیه عوارض قانونی، جریمه ها و کشف هر گونه فساد و خلافی تا تاریخ …………………………… به عهده فروشنده می‌باشد. هزینه انتقال قطعی سند به نام خریدار طبق توافق طرفین به عهده …………………………… می باشد.

طبق توافق مبلغ …………………………… ریال بابت وجه التزام می باشد و چنانچه هرکدام از طرفین قبل از ………………. ساعت معامله را فسخ نماید، به پرداخت مبلغ مذکور به طرف مقابل ملزم خواهد بود و معامله پس از ساعت ………………. قطعی می‌باشد.

در تاریخ ………………. ساعت ………………. خودرو به رؤیت کامل خریدار رسید و همراه لوازم جانبی شامل …………………………… صحیح و سالم با رقم کیلومتر ………………. به خریدار تحویل داده شد.

این قولنامه در دو نسخه تنظیم گردیده که هر دو نسخه ارزش واحدی دارند.

امضاء فروشنده …………………………………… امضاء خریدار ………………………………….. امضاء شهود ……………………………………

زمان و مکان تنظیم سند رسمی را در مبایعه نامه بنویسید

 ماده چهارم: شرایط معامله و تنظیم سند

در این بند باید شرایط معامله مبایعه نامه خودرو را بنویسید. در زمان نوشتن این بند بهتر است فروشنده و خریدار در مرکز تعویض پلاک، زمان پرداخت وجه معامله، زمان سند زدن و دیگر شرایط خرید و فروش را در این بند ذکر کنند. همچنین شما باید در این بند تمامی شروط خود را بنویسید تا در صورت نیاز بتوانید معامله را فسخ کنید.

 • 4-1) طرفین قرارداد متعهد هستند در تاریخ ………………. تا پایان ساعت 14 اداری، ضمن تهیه مقدمات تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی شماره …………………………… واقع در ………………………………………………………… حاضر شوند.
 • 4-2) هر یک از طرفین پس از حضور در دفترخانه مورد توافق چنانچه طرف مقابل غایب باشد، باید مراتب را کثباً به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند. فروشنده، فتوکپی چک یا چک ها را ضمیمه خواهد نمود. اگر ثمن وجه نقد باشد، باید به رویت سردفتر برسد و در حضور او شمرده شود و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود. انجام مراتب فوق از طریق تامین دلیل نیر بلامانع است.
 • 4-3) در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود به منظور تعویض پلاک یا تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی عمل نکند باید به ازای هر روز تأخیر مبلغ ………………………. تومان (به حروف ……………………………….. تومان) بابت جریمه عدم انجام تعهد یا خسارت تأخیر در اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت کند و این خسارت مستقل از تعهدات اصلی طرفین است.
 • 4-4) عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار مطابق مفاد مندرج در ماده 3، در حکم عدمن حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذی نفع، مجاز به صدور گواهی عدم حضور خواهد بود.
 • 4-5) در صورتی که خریدار در دفترخانه حاضر نشود، فروشنده می تواند با اعلام مراتب حضور خریدار به دفترخانه، معامله را فسخ نماید. در این حالت، وجه پرداختی با کسر مبلغ بند موضوع بند 3-4 به خریدار مسترد می شود. اعمال حق فسخ مذکور با اعلام مراتب آن به خریدار از طریق ارسال اظهارنامه رسمی و بدون نیاز به طی نمودن تشریفات اداری و قضائی امکانپذیر است. مهلت استفاده از حق فسخ مذکور در این بند ………….. روز از تاریخ مورد اشاره در بند 4-1 است.
 • 4-6) در صورتی که فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشود و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، اگر چه این عمل بارکان معامله خللی وارد نمی نماید و در هر صورت معامله معتبر می باشد، خریدار می تواند با مراجعه به مقامات صالحه قضائی الزام طرف مستنکف را ضمن مطالبه خسارات وارده حضور در اداره راهنمایی و رانندگی دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه نماید.
 • 4-7) در صورتی که یکی از طرفین به علت تخلف طرف مقابل و به منظور الزام وی به ثبت معامله در دفترخانه، از طریق طرح دعوی در محاکم دادگستری اقدام کند، پرداخت کلیه هزینه های قانونی دعوی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره به عهده طرف مستنکف خواهد بود.
 • 4-8) خریدار حق دارد مورد معامله را جزء یا کلا ولو به صورت صلح حقوق و یا وکالت به غیر منتقل نماید که در این صورت و حسب اعلام اطلاع قبلی انجام انتقال رسمی به نام منتقل الیه جدید انجام خواهد گرفت و تکالیف خریدار مذکور در این مبایعه نامه نیز از حیث پرداخت الباقی ثمن معامله و حضور در دفترخانه بر عهده وی قرار خواهد گرفت.
 • 4-9) فروشنده اقرار نمود که مورد معامله مشول مصادره اموال بوده و در توقیف نمی باشد و مورد رهن یا وثیقه کسی نیست و منافعی از آن به هر شکلی به دیگری واگذار نشده و ممنوع المامله نمی باشد.
 • 4-10) هر گاه بیع مورد ادعای دیگری قرار گرفت و یا بعداً این ادعا حاصل شده و به اثبات برسد، به طوری که عملاً نقل و انتقال تحقق پیدا نکند و یا سند تنظیمی ابطال شود، فروشنده موظف است ثمن معامله را به قیمت روز و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس به خریدار پرداخت کند و چنانچه در این زمینه خسارتی متوجه خریدار شود، باید این خسارت را نیز جبران کند.
 • 4-11) مخارج تنظیم سند، حق التحریر، حق الثبت و هزینه محضر بالمناصفه به عهده طرفین معامله است.
 • 4-12) پرداخت و تسویه کلیه بدهی دیون به اداره مالیات و عوارض شهرداری بر عهده فروشنده و یا وکیل قانونی اوست.
 • 4-13) خودرو و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ ……………. تسلیم خریدار خواهد شد. فروشنده ملزم است بابت هر روز تاخیر، مبلغ ………………………. تومان (به حروف ……………………………….. تومان) به خریدار بپردازد. خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی است و با آن جمع می شود.

حتماً بخوانید: آموزش صافکاری خودرو

دانلود نمونه فرم خام قولنامه ماشین رایگان

جهت کسب اطمینان از صحیح نوشتن قولنامه ماشین در این بخش نمونه های pdf، word و عکس تک صفحه آن برای شما آورده شده است. می توانید کپی قولنامه ماشین را بگیرید و اطلاعات خریدار و  فروشنده را در آن تکمیل نمایید.

قولنامه ماشین word

برای دریافت فرم قولنامه و قرادداد ماشین به صورت ورد بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود فایل word قولنامه

فرم خام قولنامه ماشین دستی pdf

برای دانلود فایل پی دی اف خام بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود قولنامه ماشین pdf

عکس قولنامه تک برگی

برای دانلود رایگان عکس قولنامه خرید و فروش خودرو بر روی عکس زیر راست کلیک کرده و گزینه save image as را بزنید:

عکس قولنامه ماشین

سایر قوانین مربوط به قولنامه ماشین

در ادامه برخی از موارد و قوانین مربوط به نوشتن قولنامه خودرو همچون قانون بیعانه، شرایط فسخ و مبایعه نامه با وکالت را توضیح می دهیم:

آیا قولنامه دستی ماشین اعتبار دارد؟

یکی از مواردی که بسیاری از افراد از آن بی اطلاع هستند این است که طبق ماده 10 قانون مدنی نوشتن قولنامه دستی هم در صورتی که شرایط قانونی در آن لحاظ شده و فروشنده و خریدار آن را امضا کرده و یا اثر انگشت زده باشند، ارزش قانونی پیدا می‌کند و در مراکز قضایی اعتبار خواهد داشت. اعتبار این قولنامه حتی پس از فوت یکی از طرفین هم معتبر است.

بنابراین در نگارش آن کاملا موارد فوق و نکاتی که در ابتدای متن ذکر شد را رعایت نمایید تا همه موارد روشن باشد و مشکلی در آینده برای شما عزیزان ایجاد نشود.

توجه داشته باشید که متن قولنامه دستی باید خوش خط و خوانا باشد و خط خوردگی نداشته باشد. توجه داشته باشید که نداشتن قولنامه ماشین و اعتماد بر قول های شفاهی، هیچ استنادی نداشته و در مواردی می تواند خریدار و فروشنده را با مشکل مواجه کند. بر این اساس، در صورتی که قصد خرید و فروش ماشین را با دوستان و آشنایان خود دارید، حتماً نسخه کتبی آن را تهیه کنید.

قانون بیعانه در معامله

در ایران مقررات خاصی درباره بیعانه در قانون مدنی گفته نشده و در این قانون در صورتی که معامله منحل شود اگر مشتری بقیه پرداختی را در زمان مشخص نداده باشد باید بیعانه به مشتری برگردانده شود.

شرایط فسخ قولنامه خودرو

زمانی که یک قرارداد بسته می شود طرفین حق بهم زدن آن قرار داد را دارند که حقوقدان ها به این حق خیار می گویند. این کلمه از کلمه اختیار گرفته شده و به معنای این است که طرفین معامله اختیاراتی را درباره معامله دارند، همچنین متن فسخ قرارداد با توجه به موارد خیارات متفاوت است.

مبایعه نامه با وکالت

یکی از راه های بی دردسر و بدون هرگونه هزینه اضافی برای انجام معامله نوشتن مبایعه نامه با وکالت است. زمانی که می خواهیم به فردی وکالت دهیم که ملکی برای ما بفروشد اگر قبل از وکیل ملک را بفروشیم این معامله صحیح است زیرا فرد موکل دارای حق فروش ملک خود است. اما اگر یک ملک را با وکالت نامه به فروش برسانیم باید دارای مبایعه نامه باشد و این مبایعه نامه اگر کتبی نباشد و فقط به صورت شفاهی گفته شده باشد خریدار برای آنکه امتیازات وکالت در فروش را داشته باشد باید اتفاق افتادن عقد بیع را ثابت کند یعنی ثابت شود که این ملک با وکالت به این فرد فروخته شده است. پس عقد مبایعه نامه کتبی و ثبت آن در دفتر اسناد از ملزومات مهم در معامله است، پس تنظیم مبایعه نامه و ثبت آن قبل از دادن وکالت از صورت های یک معامله است.

هزینه نوشتن قولنامه ماشین

به صورت عرفی یک تا یک چهارم درصد از قیمت ماشین به عنوان هزینه نوشتن قولنامه ماشین برای نویسنده مبایعه نامه در نظر گرفته خواهد شد. قانونی برای پرداخت هزینه نوشتن قولنامه ماشین از طرف فروشنده یا خریدار وجود ندارد، گاهی هزینه‌های سند خودرو با فروشنده یا وکیل قانونی او می‌باشد. اما در اکثر قراردادها نیز با موافقت طرفین معامله، پرداخت هزینه‌ها بین دو طرف تقسیم می‌شود.

 1. در صورتی که شما یا نزدیکانتان یکی از طرفین معامله است، توصیه می‌کنیم که با دقت و رعایت این نکات در پیشگیری از خطرات قانونی احتمالی کوشا باشید.
 2. همانطور که گفته شد هزینه استعلام خلافی خودرو و پرداخت آن به عهده فروشنده می‌باشد و خریدار هیچ وظیفه‌ای نسبت به پرداخت آن نخواهد داشت.

در این مطلب به تمامی نکات و نحوه نوشتن قولنامه ماشین و قوانین مربوط به شرایط قراداد، نحوه فسخ، بیعانه و وکالت پرداختیم.
اگر قصد دارید تعمیرات خودرو را به صورت حرفه ای یاد بگیرید و در این زمینه درآمدزایی داشته باشید در دوره های تعمیرات خودرو برق گستران از جمله آموزش تعمیرات ایسیو، آموزش برق خودرو، آموزش مکانیک خودرو ثبت نام کنید.

 

به اشتراک گذاری
دیـدگاه کاربران

دیـدگاه کاربران

خوشحال میشویم تا ازدیدگاه شما در رابطه با این مقاله آگاه شویم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *